Семинар за Колективно Преговарање

На 12-ти и 13-ти април 2024 година во Крушево, Агро-Синдикатот го организираше еден од најинтензивните и едукативни семинари на тема “Колективно Преговарање”. Семинарот беше воден од искусниот тренер и консултант во областа на преговарањето и раководењето со човечки ресурси, Лидија Кекеновска Павиќ, чија енергија и знаење ги вовлече учесниците во динамични и интерактивни дискусии.

Учесниците беа воведени во потребата за колективно преговарање и карактеристиките кои го красат успешниот преговарач. Лидерството во преговарањето и важноста на инклузивниот план за развој на колективното преговарање беа централни теми, со акцент на предизвиците и пристапите за справување со нив.

Преку практични вежби и работа во групи, учесниците имаа можност да ги применат новоусвоените вештини во сценарија на колективно преговарање. Најчесто поставуваните прашања во врска со преговарањето, како и синдикалните искуства во процесот, беа објаснети и разгледани внимателно. Сите овие сесии беа дополнети со активности за тимска работа, што им овозможи на учесниците да ја прошират својата перспектива и да изработат планови за примена на своите работни места.

По завршување на семинарот учесниците се здобија со вредни алатки за успешно преговарање, како и платформа за градење на здрави меѓусебни врски помеѓу синдикалните преговарачи.

Преку активен дијалог и размена на искуства, синдикалците од Агро-Синдикатот сега се дополнително подготвени да ги заштитат интересите на своите членови со уште поголема сигурност и ефикасност.

Останати вести